GreenBrains kennisvouchers

GreenBrains Loket

Hèt loket voor kennis-, innovatie- en opleidingsvragen

Greenbrains bestaat uit één loket met twee pijlers:

  • Transferpunt voor kennis- en innovatievragen
  • GreenSchool voor opleidingen, cursussen en trainingen

Kennis en innovatievraagstukken

GreenBrains vervult een schakel en makelfunctie tussen het bedrijfsleven en kennisorganisaties die een kennis- of innovatievraagstuk verder kunnen helpen of oplossen. Dit voor bedrijven in de regio Venlo en bedrijven ver daarbuiten op het gebied van fresh, food en flowers (tripple F) en bijbehorende aanverwante bedrijvigheid zoals agrologistiek en techniek. GreenBrains geeft ook invulling aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid (biobased-vraagstukken). Of u ondernemer bent in de primaire agrarische sector, fungeert als toeleverancier voor deze branche of actief bent in de verwerkende industrie, u kunt bij GreenBrains terecht voor een snelle en doelgerichte oplossing!

Voor welke vragen kunt u terecht?

  • Wilt u bijvoorbeeld weten welke gezondheidsbevorderende stoffen er in uw product zitten?
  • Of hoe u zich kunt onderscheiden in de markt?
  • Of wilt u slagen maken op het gebied van duurzaamheid of efficiency?

GreenBrains zet uw vraag uit bij de onderzoeks- of onderwijsinstelling die het beste thuis is in een bepaald onderwerp. Deze gaat hiermee aan de slag. Altijd met het doel te komen tot een praktische, ondernemersgerichte uitkomst.
 

 

 

Stel uw vraag

 

Trechter

Trechter

GreenBrains onderhoudt nauwe contacten met andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Indien nodig wordt ook hun kennis en expertise ingezet voor het beantwoorden van uw vraag. Daarnaast haken wij waar mogelijk aan bij bestaande opleidingen of initiatieven. GreenBrains brengt partijen samen. Dit zodat altijd de expertise gevonden wordt die past bij uw vraagstuk. Ook kennis uit het bedrijfsleven, adviesbureaus en al behaalde onderzoeksresultaten worden benut bij het oplossen van uw vraag.

 


 

kennis delen met Groen Kennisnet Groen Kennisnet zoeken

Met een zoekbox van Groen Kennisnet Kennis delen met Groen Kennisnet zoekt u (op een deelselectie van) informatiebronnen over Voedsel en Groen in Nederland. Bij een zoekactie wordt tegelijkertijd in de verschillende collecties die samen de groene content catalogus vormen gezocht (meer info).

Zoeken in Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken via Google. In de zoekbox kunnen één of meer zoektermen ingetypt worden, waarna het systeem op zoek gaat naar bronnen waarin die termen voorkomen.

Zoeken

Het zoekscherm bevat slechts één vakje, waarin u één of meer woorden typt waarop gezocht moet worden. De zoek vraag "schapen in Frankrijk en Nederland" wordt door de zoekbox omgezet naar "schapen AND frankrijk AND nederland".
Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het eenvoudig zoekscherm te combineren:

  1. Meerdere woorden intypen gescheiden door spaties. Die worden dan automatisch gecombineerd met AND, dat wil zeggen dat ze allebei in de bron moeten voorkomen.
  2. Woorden tussen aanhalingstekens zetten, zoals "water management" Worden twee of meer woorden tussen aanhalingstekens gezet, dan vindt u alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. Dit is handig als u een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie).
  3. OR tussen de woorden, bijv. 'appels OR peren' Gebruik OR als u bronnen zoekt die bijv. over appels óf over peren gaan.
  4. NOT , bijv. rundvee NOT schapen Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Voor meer info over zoeken met AND, OR en NOT (booleans zoeken) en het gebruik van haakjes klik hier.

 

Filteren

Het zoekresultaat kunt u daarna verder verfijnen door te filteren op diverse 'facetten', bijvoorbeeld op digitale beschikbaarheid, jaartal, toegankelijkheid of broncollectie.
De filters worden naast de lijst met resultaten weergegeven.

Kennis delen met Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een dienst van de Groene Kennis Coperatie, het samenwerkingsverband van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland, en wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

Kennis delen met Groen KennisnetKennis delen met Groen Kennisnet, 16 juni 2010
GreenSchool

Deel deze pagina: LinkedIn

Partners

GreenBrains is een samenwerkingsverband van mbo-, hbo- en WO-instellingen, die hun sporen in de wereld van food, fresh en flowers meer dan hebben verdiend

Partners