GreenBrains kennisvouchers

GreenBrains kennisvouchers

Waarom GreenBrains vouchers

Innovatie en ontwikkeling gaan niet vanzelf! Daarom biedt GreenBrains voor MKB bedrijven in Regio Keyport 2020 en Greenport Venlo (opm. op dit moment zijn voor deze regio geen GreenBrains vouchers meer beschikbaar), door middel van het inzetten van de GreenBrains voucher, extra ondersteuning om onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit in te kopen bij Fontys Hogescholen Venlo, HAS Hogeschool, Wageningen UR en CITAVERDE Bedrijfsopleidingen. Het betreft een stimuleringsbijdrage.

Wij helpen u bij het beantwoorden van uw kennisvraag en bij uw innovatieproces. Immers innovatie is van groot belang om als onderneming succesvol te blijven of juist te worden. Een veelzijdig team van professionals staat tot uw beschikking om u te helpen bij het concreet maken van uw innovatieplannen.

De voucher staat voor een totale projectwaarde van minimaal € 7.500. De eigen bijdrage bedraagt € 2.500 en de bijdrage van GreenBrains bedraagt € 5.000. Over het totale voucherbedrag wordt de btw bij u in rekening gebracht.

kennisvoucher
 

 

 

 

 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Stap 1: 
  Op het moment dat de GreenBrains voucherregeling is geopend, stelt u binnen het termijn uw kennisvraag via het formulier op de GreenBrains site. In het formulier geeft u aan voor welke GreenBrains voucher u in aanmerking wilt komen. Het aantal uit te geven vouchers per kalenderjaar is gemaximiseerd. Zie voor meer informatie de GreenBrains voucherregeling zoals op deze site is gepubliceerd. 
 • Stap 2:
  Om in aanmerking te komen voor een GreenBrains voucher dient u een de-minimisverklaring in te vullen. De verklaring hebben wij op deze pagina voor u opgenomen. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens uploaden en samen met uw kennisvraag verzenden.
 • Stap 3:
  Binnen drie weken hoort u of er een GreenBrains voucher aan uw bedrijf is toegekend en maken we verdere afspraken met u.

Greenbrains voucherregeling en formulier De-minimissteun

 

kennis delen met Groen Kennisnet Groen Kennisnet zoeken

Met een zoekbox van Groen Kennisnet Kennis delen met Groen Kennisnet zoekt u (op een deelselectie van) informatiebronnen over Voedsel en Groen in Nederland. Bij een zoekactie wordt tegelijkertijd in de verschillende collecties die samen de groene content catalogus vormen gezocht (meer info).

Zoeken in Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken via Google. In de zoekbox kunnen één of meer zoektermen ingetypt worden, waarna het systeem op zoek gaat naar bronnen waarin die termen voorkomen.

Zoeken

Het zoekscherm bevat slechts één vakje, waarin u één of meer woorden typt waarop gezocht moet worden. De zoek vraag "schapen in Frankrijk en Nederland" wordt door de zoekbox omgezet naar "schapen AND frankrijk AND nederland".
Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het eenvoudig zoekscherm te combineren:

 1. Meerdere woorden intypen gescheiden door spaties. Die worden dan automatisch gecombineerd met AND, dat wil zeggen dat ze allebei in de bron moeten voorkomen.
 2. Woorden tussen aanhalingstekens zetten, zoals "water management" Worden twee of meer woorden tussen aanhalingstekens gezet, dan vindt u alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. Dit is handig als u een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie).
 3. OR tussen de woorden, bijv. 'appels OR peren' Gebruik OR als u bronnen zoekt die bijv. over appels óf over peren gaan.
 4. NOT , bijv. rundvee NOT schapen Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Voor meer info over zoeken met AND, OR en NOT (booleans zoeken) en het gebruik van haakjes klik hier.

 

Filteren

Het zoekresultaat kunt u daarna verder verfijnen door te filteren op diverse 'facetten', bijvoorbeeld op digitale beschikbaarheid, jaartal, toegankelijkheid of broncollectie.
De filters worden naast de lijst met resultaten weergegeven.

Kennis delen met Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een dienst van de Groene Kennis Coperatie, het samenwerkingsverband van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland, en wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

Kennis delen met Groen KennisnetKennis delen met Groen Kennisnet, 16 juni 2010

Deel deze pagina: LinkedIn

Partners

GreenBrains is een samenwerkingsverband van mbo-, hbo- en WO-instellingen, die hun sporen in de wereld van food, fresh en flowers meer dan hebben verdiend

Partners