GreenBrains kennisvouchers

Meerwaarde voor ondernemers

De voordelen van GreenBrains

Als ondernemer wilt u snel en doelgericht worden geholpen. Gerichte vraagstukken vragen om gerichte oplossingen! GreenBrains werkt dan ook vraaggestuurd en actiegericht. Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer indien u met GreenBrains in zee gaat?

 • Eén ondernemersloket heeft voor het ontsluiten van tal van onderwijs- en onderzoeksinstituten, één loket voor 'alle' vraagstukken
 • Korte communicatielijnen bij het in contact brengen met de juiste partner
 • Mogelijk verwijzing voor financiële ondersteuning via subsidies
 • Verschillende niveaus (mbo t/m universitair) waarmee kennisvraagstukken worden opgepakt
 • Zowel bedrijfsvraagstukken als innovatievraagstukken
 • Veel kennisdisciplines. Bijvoorbeeld van productievraagstukken, marketingvraagstukken, logistieke uitdagingen tot meerjarig fundamenteel onderzoek
 • Doorverwijzing naar reguliere opleidingen en/of bestaande initiatieven zodat er quick wins gerealiseerd kunnen worden
 • Onderdeel van het Greenport Venlo ondernemers- en innovatienetwerk
 • 'Leven lang leren' trajecten worden aangeboden via de GreenSchool.
   

Stel uw vraag

kennis delen met Groen Kennisnet Groen Kennisnet zoeken

Met een zoekbox van Groen Kennisnet Kennis delen met Groen Kennisnet zoekt u (op een deelselectie van) informatiebronnen over Voedsel en Groen in Nederland. Bij een zoekactie wordt tegelijkertijd in de verschillende collecties die samen de groene content catalogus vormen gezocht (meer info).

Zoeken in Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken via Google. In de zoekbox kunnen één of meer zoektermen ingetypt worden, waarna het systeem op zoek gaat naar bronnen waarin die termen voorkomen.

Zoeken

Het zoekscherm bevat slechts één vakje, waarin u één of meer woorden typt waarop gezocht moet worden. De zoek vraag "schapen in Frankrijk en Nederland" wordt door de zoekbox omgezet naar "schapen AND frankrijk AND nederland".
Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het eenvoudig zoekscherm te combineren:

 1. Meerdere woorden intypen gescheiden door spaties. Die worden dan automatisch gecombineerd met AND, dat wil zeggen dat ze allebei in de bron moeten voorkomen.
 2. Woorden tussen aanhalingstekens zetten, zoals "water management" Worden twee of meer woorden tussen aanhalingstekens gezet, dan vindt u alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. Dit is handig als u een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie).
 3. OR tussen de woorden, bijv. 'appels OR peren' Gebruik OR als u bronnen zoekt die bijv. over appels óf over peren gaan.
 4. NOT , bijv. rundvee NOT schapen Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Voor meer info over zoeken met AND, OR en NOT (booleans zoeken) en het gebruik van haakjes klik hier.

 

Filteren

Het zoekresultaat kunt u daarna verder verfijnen door te filteren op diverse 'facetten', bijvoorbeeld op digitale beschikbaarheid, jaartal, toegankelijkheid of broncollectie.
De filters worden naast de lijst met resultaten weergegeven.

Kennis delen met Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een dienst van de Groene Kennis Coperatie, het samenwerkingsverband van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland, en wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

Kennis delen met Groen KennisnetKennis delen met Groen Kennisnet, 16 juni 2010
Gerichte vraagstukken vragen om gerichte oplossingen

Deel deze pagina: LinkedIn

Partners

GreenBrains is een samenwerkingsverband van mbo-, hbo- en WO-instellingen, die hun sporen in de wereld van food, fresh en flowers meer dan hebben verdiend

Partners