GreenBrains kennisvouchers

Wageningen UR

Wageningen UR

Wageningen University & Research Centre

Onderzoek voor uw bedrijf kan door de professionele medewerkers van de diverse Wageningse DLO instituten snel en op maat worden uitgevoerd. Uw contactpersoon voor dit contractresearch is Dr. Onderzoek voor uw bedrijf kan door de professionele medewerkers van de diverse Wageningse DLO instituten snel en op maat worden uitgevoerd. Uw contactpersoon voor dit contractresearch is wouter.verkerke@wur.nl.

Studenten van Wageningen University kunnen u wellicht ook helpen. Vooral met vragen die niet a la minute een antwoord hoeven, b.v. toekomstverkenningen of ontwikkeling van een business case.

Het Onderwijsloket Wageningen University is hiervoor uw aanspreekpunt. Dit loket verbindt real-life projecten aan het onderwijs van de universiteit. In bachelor en master vakken werken studenten aan actuele projecten in het groene domein. Elk vak heeft een eigen aanpak. Hierdoor kunnen verschillende opdrachten ingepast worden. Ook is het Onderwijsloket bereikbaar voor informatie over het indienen van stage- en scriptieopdrachten. Wij denken graag mee bij welke contactpersoon van de universiteit u moet zijn.

Een voorbeeld van een master vak waarin studenten aan een actuele opdracht werken is Academic Consultancy Training. In dit vak zoeken studenten van verschillende studierichtingen naar oplossingen voor complexe vraagstukken.

 

Project uitgelicht:

Innovatienetwerk Nieuwe energiesystemen Noord Limburg (INES)

INES

Partijen: Telers, technische toeleveranciers, Wageningen UR Glastuinbouw, LLTB, Provincie Limburg.

Vraagstelling: Telers uit de glastuinbouw hebben gezamenlijk verkend welke innovaties in energiebesparing op hun bedrijf passen.

Beschrijving project & resultaat: Innovaties voor energiezuinige productie vereisen vaak ontwerpen van nieuwe systemen, met een hogere efficiëntie, verminderd energiegebruik en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De ondernemers in het INES netwerk voelden zich gesteund op hun eigen pad van innoveren en inspireerden elkaar met hun innovatieplannen, waarvan er inmiddels enkele succesvol zijn gerealiseerd.

Meer projecten

kennis delen met Groen Kennisnet Groen Kennisnet zoeken

Met een zoekbox van Groen Kennisnet Kennis delen met Groen Kennisnet zoekt u (op een deelselectie van) informatiebronnen over Voedsel en Groen in Nederland. Bij een zoekactie wordt tegelijkertijd in de verschillende collecties die samen de groene content catalogus vormen gezocht (meer info).

Zoeken in Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken via Google. In de zoekbox kunnen één of meer zoektermen ingetypt worden, waarna het systeem op zoek gaat naar bronnen waarin die termen voorkomen.

Zoeken

Het zoekscherm bevat slechts één vakje, waarin u één of meer woorden typt waarop gezocht moet worden. De zoek vraag "schapen in Frankrijk en Nederland" wordt door de zoekbox omgezet naar "schapen AND frankrijk AND nederland".
Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het eenvoudig zoekscherm te combineren:

  1. Meerdere woorden intypen gescheiden door spaties. Die worden dan automatisch gecombineerd met AND, dat wil zeggen dat ze allebei in de bron moeten voorkomen.
  2. Woorden tussen aanhalingstekens zetten, zoals "water management" Worden twee of meer woorden tussen aanhalingstekens gezet, dan vindt u alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. Dit is handig als u een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie).
  3. OR tussen de woorden, bijv. 'appels OR peren' Gebruik OR als u bronnen zoekt die bijv. over appels óf over peren gaan.
  4. NOT , bijv. rundvee NOT schapen Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Voor meer info over zoeken met AND, OR en NOT (booleans zoeken) en het gebruik van haakjes klik hier.

 

Filteren

Het zoekresultaat kunt u daarna verder verfijnen door te filteren op diverse 'facetten', bijvoorbeeld op digitale beschikbaarheid, jaartal, toegankelijkheid of broncollectie.
De filters worden naast de lijst met resultaten weergegeven.

Kennis delen met Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een dienst van de Groene Kennis Coperatie, het samenwerkingsverband van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland, en wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

Kennis delen met Groen KennisnetKennis delen met Groen Kennisnet, 16 juni 2010

Contact

Wouter Verkerke

Dr. Wouter Verkerke
Wageningen UR Glastuinbouw
Regio account Glastuinbouw Zuid Oost Nederland
wouter.verkerke@wur.nl
06 51011397

Deel deze pagina: LinkedIn

Partners

GreenBrains is een samenwerkingsverband van mbo-, hbo- en WO-instellingen, die hun sporen in de wereld van food, fresh en flowers meer dan hebben verdiend

Partners