GreenBrains kennisvouchers

Nieuws

Leerlingen en ouders over de toekomst van groen onderwijs

27 juni 2019

 Leerlingen en ouders over de toekomst van groen onderwijs

Het aantal leerlingen en studenten in het vmbo, hbo en wo stijgt, maar bij het mbo-groen is een daling te zien. Wies Baltus verdiepte zich voor haar afstudeeronderzoek in de beelden die leerlinge...

Lees meer

Innovatieve gewasbescherming centraal op studiedag voor docenten

26 juni 2019

 Innovatieve gewasbescherming centraal op studiedag voor docenten

Tijdens de studiedag voor docenten gewasbescherming was er veel aandacht voor innovatieve technieken. Presentaties van de studiedag zijn beschikbaar.

Lees meer

EUFORGEN: 25 jaar Europese samenwerking over behoud van genetische diversiteit in bossen

26 juni 2019

 EUFORGEN: 25 jaar Europese samenwerking over behoud van genetische diversiteit in bossen

Het Europese Forest Genetic Resources-programma (EUFORGEN) werkt al 25 jaar lang aan het behoud en het duurzaam gebruik van genetische bronnen van bossen. Het programma wordt sinds vorig jaar geh...

Lees meer

Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming

26 juni 2019

 Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming

Met het beleid zoals verwoord in de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst uit 2013 streeft de overheid verduurzaming van gewasbescherming na. Een tussenevaluatie laat zien wat dat beleid heeft opgele...

Lees meer

Nieuw dossier: Japanse duizendknoop

26 juni 2019

 Nieuw dossier: Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is in de 19e eeuw in Europa geïntroduceerd als sierplant, maar vormt nu een grote bron van overlast. Het nieuwe dossier ‘Japanse duizendknoop’ gaat in op ...

Lees meer

kennis delen met Groen Kennisnet Groen Kennisnet zoeken

Met een zoekbox van Groen Kennisnet Kennis delen met Groen Kennisnet zoekt u (op een deelselectie van) informatiebronnen over Voedsel en Groen in Nederland. Bij een zoekactie wordt tegelijkertijd in de verschillende collecties die samen de groene content catalogus vormen gezocht (meer info).

Zoeken in Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken via Google. In de zoekbox kunnen één of meer zoektermen ingetypt worden, waarna het systeem op zoek gaat naar bronnen waarin die termen voorkomen.

Zoeken

Het zoekscherm bevat slechts één vakje, waarin u één of meer woorden typt waarop gezocht moet worden. De zoek vraag "schapen in Frankrijk en Nederland" wordt door de zoekbox omgezet naar "schapen AND frankrijk AND nederland".
Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het eenvoudig zoekscherm te combineren:

  1. Meerdere woorden intypen gescheiden door spaties. Die worden dan automatisch gecombineerd met AND, dat wil zeggen dat ze allebei in de bron moeten voorkomen.
  2. Woorden tussen aanhalingstekens zetten, zoals "water management" Worden twee of meer woorden tussen aanhalingstekens gezet, dan vindt u alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. Dit is handig als u een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie).
  3. OR tussen de woorden, bijv. 'appels OR peren' Gebruik OR als u bronnen zoekt die bijv. over appels óf over peren gaan.
  4. NOT , bijv. rundvee NOT schapen Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Voor meer info over zoeken met AND, OR en NOT (booleans zoeken) en het gebruik van haakjes klik hier.

 

Filteren

Het zoekresultaat kunt u daarna verder verfijnen door te filteren op diverse 'facetten', bijvoorbeeld op digitale beschikbaarheid, jaartal, toegankelijkheid of broncollectie.
De filters worden naast de lijst met resultaten weergegeven.

Kennis delen met Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een dienst van de Groene Kennis Coperatie, het samenwerkingsverband van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland, en wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

Kennis delen met Groen KennisnetKennis delen met Groen Kennisnet, 16 juni 2010

Deel deze pagina: LinkedIn

Partners

GreenBrains is een samenwerkingsverband van mbo-, hbo- en WO-instellingen, die hun sporen in de wereld van food, fresh en flowers meer dan hebben verdiend

Partners